Заклад дошкільної освіти №19 «Троянда»


головні відомості

 

Завідувач дошкільного навчального закладу:

Вірстюк Надія Василівна

5 березня 1957 р.н.

Освіта повна вища, Рівненський педагогічний інститут, 1978 р.

Спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна),

кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню.

Курсова перепідготовка- 2019 р.

Атестація- 2020 р.

 

Вихователь-методист:

Аніна Наталія Володимирівна

5 червня 1957 р.н.

Освіта повна вища, Рівненський педагогічний інститут, 1978 р.

Спеціальність – педагогіка і психологія (дошкільна),

кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню.

Курсова перепідготовка – 2020 р.

Атестація- 2021 р.

Кадрове забезпечення

 За штатним розписом кількість посад – 71,84.

Фактично працює 69 фізичних осіб, з них педагогів – 35.

 

Рівень кваліфікації педагогічного і медичного складу

 

Посада
К-ть вища кате-горія I категорія II категорія Спеціаліст  

Не атес-товано

“Вихо-ватель-методист” (педагогічне звання)
вища освіта сер.

спец.

Завідувач 1
Вихователь-методист 1 1 1 Старший вихователь
Вихователь

Асистент вихователя

21

 5

15 3 6  

4

1

1

1
Музкерівник 3 2 1
Інструктор з         фізкультури 1 1 1
Психолог

Вчитель англійської мови

Хореограф

1

1

1

1  

1

 

 

 

 

1

Старша медсестра
1   1        
Всього
35 15 4 8 6 3 2 3

 

Список педагогічних кадрів