Напрями діяльності  на  2019-2020 н.р.

 

  • Збереження та зміцнення здоров’я дітей та безпека їх життєдіяльності.
  • Створення розвивального середовища для гармонійного розвитку особистості дошкільника.
  • Виховання національних та морально-духовних  цінностей засобами українознавства.
  • Формування соціальної компетентності майбутніх школярів у співдружності з родиною.
  • Розвиток пізнавальної активності та виховання екологічної культури у дітей .

Напрями діяльності на 2020-2021 н.р.

Задля якісного розв’язання  науково-методичної проблеми дошкільного навчального закладу:

“Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до Нової української школи”:

визначені такі напрями діяльності освітнього процесу:

1.Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я, безпеки життєдіяльності дітей та забезпечення необхідних умов якісного інклюзивного навчання в дошкільному закладі і родині в період адаптивного карантину по COVID 19.

2.Інтегровані підходи до національно-патріотичного і духовного виховання.

3.Формування у вихованців основ екологісної культури під час ознайомлення із природою рідного краю.

4.Збагачення соціального досвіду дитини, розвитку ініціативи та інтересу до навколишнього світу в освітньому процесі.

5.Партнерська взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу.

 

Освітні програми 

Освітній  процес здійснюється  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти і :

комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» ( О.І.Білан,  за ред.  О.В .Низковської. 2017р.).

Парціальних програм: 

–  програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» ( О.Каплуновська, І. Кичата. 2016 р.)

-програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (Л. В. Лохвицька. 2019 р.)

-програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку “Про себе треба знати, про себе треба дбати” (Л. В. Лохвицька. 2018 р.)

-програма з фізичного виховання дітей “Казкова фізкультура” (М.Єфименко. 2016 р.)

 Парціальні освітні програми для додаткових освітніх послуг:

 «Англійська мова для дітей дошкільного віку» ( авт. Т.Шкваріна, І.Кулікова. 2015 р.)

« Дитяча хореографія» ( авт. А.Шевчук. 2020 р.)

Програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами:

-розвивальна програма “Мандрівка у країну любові та доброти” (автор-укладач практичний психолог ДНЗ 19 “Троянда” Коргуник І.І. 2014 р.)

-розвивальна програма “Забави для малят” (автор-укладач практичний психолог ДНЗ 19 “Троянда” Коргуник І.І. 2006 р.)

-методичний посібник “Лабіринти емоцій і інтелекту: профілактика емоційних порушень у дошкільників” (авторський колектив практичних психологів ДНЗ м. Івано-Франківська, 2018 р.)

-програма “Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення” (авт.І.Кравцова, 2019 р.)

 

Освітня програмаЗДО 19

Заходи по БУЛІНГУ